Nyheder

Fuld parkering på Gravene i tre uger

Haderslev Kommune er i gang med at lave en strategisk udviklingsplan for bymidten i Haderslev sammen med Realdania og byens aktører. I den forbindelse vil kommunen i den kommende tid afprøve forskellige tiltag i byrummet. Første afprøvning er fuld parkering på Gravene.

Gravene i Haderslev bymidte er et af fokuspunkterne i den strategi for udvikling af bymidten i Haderslev, som Haderslev Kommune arbejder på.
For at blive klogere på, hvad der fungerer på den store plads, afprøver Haderslev Kommune hen over de næste uger pladsen. Først er der fuld parkering på hele pladsen i ugerne 8, 9 og 10. Senere bliver der lukket for al kørsel (på nær adgang til Kannikepladsen samt til private p-pladser).
Det betyder, at man fra den 18. februar til den 8. marts 2019 kan parkere på den store plads på Gravene i Haderslev.
Der vil blive opmærket midlertidige parkeringsbåse på hele pladsen og opsat skiltning, der viser kørselsretning, parkeringstid mv.
Haderslev Kommune vil i perioden være til stede på Gravene og indsamle tilbagemeldinger fra folk der bruger området, for at finde ud af, om det er en god måde at bruge pladsen på.

Torvedag flytter midlertidigt til Meny
Mens parkering på Gravene afprøves, vil torvedag tirsdag og fredag flytte til parkeringspladsen ved Meny, ud mod Bredgade/Filosofgang.
I uge 8 giver Haderslev Kommune morgenbrød til de første 100 morgenfriske, der kommer og handler. Senere på dagen er der suppe.