Haderslev kommune logo
Haderslev kommune logo
Foreninger

Foreninger kan virkeliggøre projekter

30 projekter kan nu blive til virkelighed i foreninger og klubber i Haderslev Kommune. Udvalget for Kultur og Fritid har netop fordelt pengene i den såkaldte Facilitetspulje.
Puljen giver mulighed for at yde tilskud til foreninger og klubbers lokaler, projekter samt nye tiltag.
Der er tale om 30 små og større projekter fordelt på foreninger og klubber i hele Haderslev Kommune.
Projekterne er mangfoldige, men har alle det til fælles, at de skal anvendes til energimæssige foranstaltninger, bygningsrenovering, mindre tilbygninger, bygningssikring, materialer til bygnings- og anlægsdrift eller nye aktiviteter.
”Som udvalg for hele kultur og frtitidsområdet er det vigtigt, at vi har mulighed for at understøtte den store aktivitet vores foreningsliv under normale omstændigheder er en del af. Vi er beriget af et stærkt og engageret foreningsliv i hele kommunen og med Facilitetspuljen er vi med til at sikre de rammer foreningslivet og frivilligheden agerer i, ligesom vi som udvalg og i samarbejde med Fællesrådet, kan bidrage til at nye aktiviteter ser dagens lys”, siger formanden for Udvalget for Kultur & Fritid, Kjeld Thrane.
I alt er der fordelt kr. 700.000 fx til støtte til nyt regntæt tag til Bevtoft Hallen, midler til et nyt materialedepot hos Vedsted Ungdomsforening, at der kan brygges frisk kaffe i et nyt køkken hos Sommersted Idrætsforening og at FDF Haderslev får nye vinduer i klubhuset. Af helt nye og spændende tiltag kan nævnes el-drevne gokarts til Vojens Karting Klub.
”Facilitetspuljen er en vital og helt nødvendig lokal pulje for foreninger og klubber i Haderslev Kommune. Støtten fra puljen supplerer små og store projekter i foreningernes faciliteter, og er med til at sikre vigtigt bygningsvedligehold og udvikling af nye aktiviteter. Det er dejligt hvert år at kunne deltage i fordelingen af disse midler, der ofte er med til at motivere tilskud fra fonde og sponsorer” siger medlem af Fællesrådet Carsten Dyhre Hansen, der har været med til at indstille projekterne.
Der er ydet støtte på fra ca. 10 % til over 50 % af projekternes samlede økonomi. I mange tilfælde er der ydet op mod halvdelen af den samlede projektøkonomi. Mange af projekterne bliver udover den kommunale støtte og foreningernes egne midler medfinansieret med støtte fra fonde og sponsorer.
Fakta:
Facilitetspuljen er på 700.000 kr. Der er modtaget 57 ansøgninger med et samlet budget på 5,78 mio. kr., hvor der konkret er søgt om støtte til sammenlagt 4,38 mio. kr.
”Fællesrådet” behandler ansøgningerne og indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid.