Arbejde på Lillebæltsbroen Foto: Pressefoto
Nyheder

Fokus på ulykker på Lillebæltsbroen

En digital tavle og rumlestriber på den ny Lillebæltsbro skal skærpe trafikanternes opmærksomhed, når de kører forbi det igangværende malearbejde på broen og derved forebygge ulykker på stedet.

Sikkerheden for vejarbejdere og trafikanter har et helt særligt fokus, når Vejdirektoratet de kommende fire måneder gennemfører et større malingsarbejde på den sydlige del af Ny Lillebæltsbro. Derfor har projektteamet bag taget særlige redskaber i brug.

Det fortæller fagprojektleder Peter Holt fra Vejdirektoratet.
”Da vi havde et lignende arbejde i 2020 på den nordlige side af broen, oplevede vi 14 gange, at vores vejafspærring blev påkørt. Så af hensyn til sikkerheden for både trafikanter, og dem der arbejder på broen, har vi besluttet at gøre en ekstra indsats for at forebygge påkørsler,” siger Peter Holt.

Fange fokus på en anden måde
Indsatsen består af sorte rumlestriber lagt ud på tværs af motorvejen (som det også skete i den sidste del af entreprisen i nordsiden), inden man når op på broen, i år suppleret med en digital tavle, som viser hvordan trafikanterne skal flette ind fra tre til to spor, lige før de passerer arbejdsområdet på broen.
”Normalt bruger vi faste tavler til at fortælle trafikanterne om den kommende sammenfletning af spor, dem benytter vi fortsat, men ved at supplere med den digitale tavle, håber vi at fange trafikanternes fokus på en anden måde. Ligesom rumlestriberne kan det være med til at skærpe opmærksomheden,” siger Peter Holt.

Rumlestriberne har vist sig at reducere antallet af påkørsler betydeligt. Desværre har de den uheldige sideeffekt, at støjen fra dem generer de nærmeste naboer til motorvejen, så de skal naturligvis fjernes så snart det er forsvarligt af hensyn til trafikanternes og vejarbejdernes sikkerhed.

Om vedligeholdelsesarbejdet
Ny Lillebæltsbro fra 1970 skal males på broens overside fra kantbjælken, hvor rækværket sidder, og ud til brokassens afslutning. Malingen skal beskytte broens stålkonstruktioner og forventes at holde i mindst 25 år.
Vejdirektoratet har i planlægningen af projektet tilstræbt, at trafikken generes mindst muligt. I 2020 blev der arbejdet i broens nordlige side, og i 2021 er arbejdet rykket over i broens sydlige side. Mens malearbejdet pågår frem til og med september, vil nødsporet være spærret, og et af broens tre kørespor kan ligeledes spærres.
Når trafikbelastningen bliver normaliseret efter de reduktioner i trafikbelastningen, som coronarestriktionerne har medført, vil alle tre spor blive åbnet for trafik i myldretiden om eftermiddagen.

Sådan fungerer den digitale tavle