Politik

Fokus på trivsel i skolerne

Haderslev Kommunes udvalg for Børn og Familier har haft besøg at formanden for Danske Skoleelever, Jakob Bonde Nielsen. Han skulle fortælle om, hvordan man i Haderslev Kommune kan arbejde mere med elevinddragelse.
Jakob Bonde Nielsen inspirerede både udvalget og skolebestyrelserne til, hvordan de kan inddrage elever mere, så de føler sig hørt i forhold til, hvordan de oplever skoledage.

“Jeg tror på, at vi ved at engagere eleverne i, hvad en god skole er, kan øge trivslen på vores skoler, hvilket er utroligt vigtigt”, fortæller Henrik Rønnow, formand for Udvalget for Børn og Familier i en pressemeddelelse og fortsætter:
“Jakob er en utrolig dygtig formidler, der har fingeren på pulsen i forhold til, hvordan det er at gå i skole og hvordan eleverne oplever skolen, og vi har fået utrolig meget inspiration til, hvordan vi fremadrettet kan arbejde med elevdemokrati”.
Et af de tiltag, Udvalget for Børn og Familier arbejder med lige nu, er en plan for, hvordan de kan mødes med elevrådene på folkeskolerne en gang om året.
“Om det bliver i et fællesråd eller med de enkelte elevråd, det ved jeg ikke endnu, det er vi ved at strikke sammen. Men jeg ved, at jeg ikke synes, der er nogen nedre grænse for, hvilken alder man skal have for at være med, for det er vigtigt, vi hører alle elever, der hvor de er”, siger Henrik Rønnow.
Danske Skoleelever har indgået partnarskabsaftaler med 42 af landets kommuner, Henrik Rønnow håber på,Haderslev Kommune kan blive nummer 43.