112 nyheder

Fartkampagne kører trods corona-nedlukning

Den landsdækkende fartkampagne ’Sænk farten’ er kommet op langs de kommunale landeveje i Haderslev Kommune. Egentlig skulle den have startet 23. marts, men da var alle kommunale medarbejdere sendt hjem for at arbejde. Nu er plakaterne imidlertid kommet op, fordi Haderslev Kommune har lavet generelle retningslinjer for, hvilket udendørs arbejde der kan gennemføres uden risiko for smitte.

Alt kampagnematerialet var klappet og klart, da statsminister Mette Frederiksen onsdag aften den 11. marts tonede frem på tv-skærmene rundt om i landet og bebudede, at landet lukker ned og offentligt ansatte sendes hjem for at arbejde.
Plakaterne har derfor indtil nu stået på lager og ventet på, at landet lukkede op igen. Men nu er de på vej op langs de kommunale veje for at forebygge ulykker med høj fart.
”Fartkampagnen er et godt eksempel på en type opgave, som ikke er kritisk, men alligevel er vigtig at få løst for vores alle sammens bedste. For høj fart er skyld i knap halvdelen af dødsulykkerne på de danske veje, og derfor skal vi gøre alt hvad vi kan for forebygge dette, også i denne tid”, siger Rune Larsson, direktør for Erhvervs- og Borgerservice i Haderslev Kommune og fortsætter:
”Samtidig skal vi tage statsministerens udmeldinger alvorligt og sørge for, at vi ikke er med til at øge risikoen for smitte med coronavirus i det danske samfund. Derfor har vi lavet nogle klare retningslinjer for, hvilke opgaver vi fortsat kan udføre i det fri og under hvilke forhold.”
Retningslinjerne går blandt andet på, at det er opgaver, hvor kun én medarbejder er på arbejde af gangen, medarbejderen ikke får behov for nødpasning af børn, der kan holdes minimum tre meters afstand til kolleger og borgere og at medarbejderen føler sig tryg ved at udføre opgaven.
”Vi har for eksempel en række medarbejdere i Driftsafdelingen, for hvem det ikke giver mening at gå hjemme, for de kan ikke arbejde hjemmefra, og deres opgaver kan løses alene og i det fri. For dem giver det mening, at de kan komme afsted og løse udendørsopgaver nu, så arbejdet ikke har hobet sig op, når landet lukker op igen”, siger Rune Larsson.
Det er nogle af de medarbejdere, der nu har været ude langs vejene i hele kommunen med plakater, der skal være med til at få alle til at sænke farten. Erfaringerne fra tidligere år er, at plakaterne med det helt lavpraktiske budskab ’Sænk farten – bare lidt’ virker. I en ny undersøgelse svarer 63 procent af de bilister, som kørte for stærkt, da de så en Sænk Farten-plakat, at de satte hastigheden ned, da de kørte forbi den.

Fakta
Haderslev Kommune har følgende principper for at løse arbejdsopggaver i det fri, der ikke er omfattet af kriseberedskabet:
1. Der er kun én medarbejder på arbejdsopgaven ad gangen. Dette kan dog afviges, hvor der er afprøvede arbejdsgange, hvor 2 kolleger kan arbejde sammen uden at udgøre en smitterisiko for hinanden
2. Løsningen af opgaverne må ikke medføre behov for nødpasning af børn.
3. Der skal ALTID holdes minimum tre meters afstand til andre herunder borgere, der evt. opsøger medarbejderen.
4. Der arbejdes indenfor rammerne af de anbefalinger/pålæg, som sundhedsmyndighederne stiller for at udgå smitteoverførsel.
5. Medarbejderen har altid mulighed for at kontakte en leder. Den konkrete kommunikationsform aftales lokalt.
6. Der anvendes kommunale biler. I tilfælde hvor det er hensigtsmæssigt og medarbejderen accepterer, kan det aftales at medarbejderen anvender egen bil.
7. Tilrettelæggelse af arbejdet sker i en dialog mellem leder og medarbejder. Da det må forventes, at der opstår spørgsmål, som skal håndteres i den konkrete situation, lader vi den sunde fornuft råde.
8. Medarbejdere der ikke er trygge ved situationen, sendes ikke ud.

Undersøgelse om for høj fart blandt danske bilister:
I august 2019 gennemførte Epinion en undersøgelse for Rådet for Sikker Trafik om for høj fart i danskernes lokalområde (1.233 respondenter). Der blev spurgt om følgende.

Oplever du, at der bliver kørt for stærkt på vejene i dit lokalområde (dvs. det område hvor du bor, samt vejene til og fra indkøb, fritidsinteresser m.v.)?
• Ja, meget ofte: 31 %
• Ja, ofte: 29 %
• Ja, nogle gange: 26 %
• Ja, men sjældent: 9 %
• Nej, aldrig: 2 %
• Ved ikke: 4 %

Hvad tænker du om, at der bliver kørt for stærkt i dit lokalområde? (flere svar muligt)
• Jeg bliver bekymret for egne eller andres børn i området: 57 %
• Det irriterer mig: 55 %
• Det gør mig utryg: 31 %
• Det er okay, så længe det kun er lidt for stærkt: 8 %
• Det påvirker mig ikke, at der bliver kørt for stærkt: 6 %
• Jeg kører selv for stærkt, så det er okay: 4 %
• Andet: 2 %

Regionale tal: Så mange oplever, at der bliver kørt for stærkt på vejene i deres lokalområde (meget ofte/ofte/nogle gange):
• Nordjylland: 86 %
• Midtjylland: 86 %.
• Syddanmark: 84 %
• Hovedstaden: 86 %
• Sjælland: 88 %