Nyheder

Er du slidt? Få hjælp til at skifte spor

Det er nu muligt at søge om puljemidler, så medarbejdere, der er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, kan skifte spor.

Har du et job som er hårdt fysisk eller psykisk, og hvor er der fare for at blive nedslidt, så kan et muligt sporskifte til et andet job eller en anden branche være en løsning.
Hos Jobcenter Haderslev kan virksomheder og institutioner nu søge om midler til at omskole medarbejderen til en ny funktion.
“Formålet er, at give medarbejderne mulighed for at blive på arbejdsmarkedet, men måske i et andet job eller i en anden branche, der er mere skånsomt”, siger Lotte Nielsen, leder af arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune.
Målgruppen er medarbejdere i nedslidningstruede brancher. Det kan fx være slagteri, byggeri, rengøring, pleje eller frisørfaget. Det kan både være arbejdspladser indenfor det private og det offentlige.
Med midlerne fra puljen kan man få vejledning og afklaring i forhold til fremtidig beskæftigelse, efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed.
Der er ingen krav til, hvilken jobfunktion eller uddannelse medarbejderen har eller til medarbejderens alder. Virksomheden søger om støtte og tildeles tilskud på vegne af den enkelte medarbejder.
Er du interesseret i at høre mere om mulighederne eller betingelserne, så du læse mere på STARs hjemmeside www.star.dk under aktuelle puljer eller kontakte virksomhedskonsulent hos Jobcenter Haderslev: Helle Østergaard, mobil 29 11 05 34 eller mail heos@haderslev.dk