Nyheder

Elmevej i Haderslev afspærres

Mandag morgen klokken 9, når den værste morgentrafik er overstået, bliver Elmevej i det vestlige Haderslev spærret for trafik. Overkørslen ved jerbaneskinnerne trænger til en renovering, da de ødelagte fliser mellem skinnerne er årsag til øgede støjgener i området.
Mens arbejdet står på, kan man ikke benytte Elmevej mellem Ribe Landevej og Simmerstedvej. Der vil være skiltet med omkørsel via Omkørselsvejen, Moltrup Landevej og Lænkebjerg i perioden.
Der vil være adgang til alle ejendomme i hele perioden – dog ikke på tværs af banen.
Udskiftningen sker nu, fordi Haderslev Kommune i forbindelse med arbejdet med forlængelsen af supercykelstien fra Nørregade til Simmerstedvej er kommet i besiddelse af såkaldte rilleskinner, så der kan asfalteres mellem skinnerne, hvilket forventes at kunne sænke støjen ved overkørslen.
Fakta om arbejdet

  • De eksisterende skinner og sveller i overkørslen på Elmevej optages.
  • Der ilægges nye sveller.
  • Der monteres rilleskinner og udføres sammensvejsning med eksisterende skinner.
  • Der ilægges skærver og justeres spor.
  • Der afsluttes med asfalt, hvis vejret er til det – ellers midlertidigt med stabilgrus indtil der kan udlægges asfalt.