Nyheder

Efter 47 år det slut: Kulturelt Samråd nedlægges

Efter 47 år i kulturens tjeneste besluttede foreningen ”Kulturelt Samråd i Haderslev Kommune” på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 10. oktober 2018 at nedlægge sig selv.

Baggrunden for nedlæggelsen er en nyorganisering på det folkeoplysende område i Haderslev Kommune: Haderslev Byråd har besluttet at erstatte Folkeoplysningsudvalget med tre samvirker: Idrætssamvirket, Fritidssamvirket og Kultursamvirket.
”Kulturelt Samråd har siden 1971 arbejdet for kulturen i Haderslev Kommune: Vi har støttet åbne, kulturelle arrangementer, store som små, og vi har i tidens løb været aktive i debatterne om blandt andet Kulturhus Harmonien, Videoværkstedet og Kulturhuset Bispen. Vi takker af på et tidspunkt, hvor kulturaktiviteterne igen er stigende i Haderslev Kommune, og overlader opgaven til Kultursamvirket.” siger den nu tidligere formand for Kulturelt Samråd, Leif Schmidt.
Opgaven med at støtte åbne, kulturelle arrangementer overgår til Kultursamvirket. Kultursamvirket har til derudover til formål arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreningsliv og udøvelse af forskellige former for kulturaktiviteter, virke for et godt forhold mellem foreningerne og varetage det samlede kulturområdes interesser over for kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

Formand for Kultursamvirket, Lars Boisen, udtaler: ”Kultursamvirket ser frem til at overtage opgaven med at understøtte kulturlivet i Haderslev Kommune. Vi glæder os over at der er flere kulturaktiviteter end nogensinde før, og der venter os en vigtig og spændende opgave.”
Kultursamvirket åbner fra d. 22. oktober 2018 op for ansøgninger om støtte til åbne, kulturelle arrangementer. Der er ansøgningssfrist d. 15. november 2018 for aktiviteter i første halvår af 2019. Kultursamvirket behandler de indkomne ansøgninger på deres møde d. 3. december 2018. Der skal ansøges via Haderslev Kommunes hjemmeside, hvor der kan læses mere om kommende ansøgningsfrister, kriterier for ansøgningerne og behandlingstider.

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered”]Fakta om Kulturelt Samråds historik:
• Kulturelt Samråd blev oprettet i september 1971. Det første samråd bestod af 6 valgte medlemmer og 3 medlemmer fra Kulturudvalget i Haderslev By. Første formand var lærer Bent Jacobsen.
• I 1979 blev Kulturelt Samråd slået sammen med Foreningskontakten (oprettet i 1968 og med museumsleder Hans Neumann som formand) til Kulturelt Samråd. [/otw_shortcode_info_box]