Nyheder

Domsognets besøgstjeneste hjælper både yngre og ældre ensomme

Det er vigtigt at anerkende, at ensomheden er et alvorlig problem, som vi sammen skal forsøge at forebygge og afhjælpe.

I Haderslev Domsogns Besøgstjeneste ønsker vi at bidrage til det.                                                                     
Vi har en god og stabil skare af besøgsvenner, som gør en stor forskel for et andet menneske. De kan være med til at bryde med ensomhedsfølelsen ved at komme på besøg og tilbyde samvær, nærvær, en gåtur, køretur eller en god snak. Er du en af dem, der har overskud til at få et venskab som besøgsven, er du velkommen uanset din alder.                                                                                                                                                                          
Unge mennesker er også meget velkomne som besøgsvenner, og efter 1 år som besøgsven kan du skrive det på dit CV. Vi har allerede nu en lille gruppe af unge mennesker, som meget gerne vil ud og være besøgsven hos yngre mennesker. Ensomheden kender ingen alder. Derfor har vi indledt et samarbejde med bo-støtten Værestedet og brugerhuset i Sundhedshuset.

Vi samarbejder i forvejen med sundhedsvejlederne fra de forebyggende hjemmebesøg i Haderslev kommune, når det handler om ældre mennesker.

Vi arbejder ud fra at tilpasse målgruppens særlige forudsætninger, behov og begrænsninger ved at finde det rigtige match. Det handler om nærvær og medmenneskelighed over for det enkelte menneske.

Yngre menneskers ensomhed kan have mange årsager. Ensomheden opstår, når mennesker ikke føler sig forbundet med nogen, eller savner en kontakt med dem, de føler sig forbundet med. Ensomhed afhænger ikke nødvendigvis af, hvor mange mennesker vi omgiver os med, men handler ofte om, at man er ufrivillig alene eller føler sig ensom, selvom man er sammen med andre.

Hvis man bliver besøgsven, får man også et venskab besøgsvennerne imellem. Vi holder foredrag i samarbejde med Gl. Haderslev Kirke og Frivillig Center Haderslev, kurser, fyraftens-pizza eller formiddagskaffe, hvor man lærer af og sparrer med hinanden. Vi har både mænd og kvinder i en alder fra 18 år og op i pensionsalderen.

Kan du se, at et andet menneske kan få glæde af dit nærvær, din medmenneskelighed og dit overskud, finder vi det perfekte match til dig. Savner du en at gå en tur eller få en snak med, så ræk hånden i vejret og sig: ”Jeg mangler kan tænke mig en besøgsven”.

Besøgsvenner kan kontakte Besoeg@hado.dk eller 61715059

Yngre besøgsværter, som ønsker en besøgsven er velkomne til at henvende sig på:
stgs@haderslev.dk eller 51206841

Borgere fra 65 år og opefter kan henvende sig til sundhedsvejlederne ved de forebyggende hjemmebesøg ved behov for en samtale i eget hjem. Telefonnr: 74346862/20284189. Læs mere på: https://www.haderslev.dk/borger/sundhed-og-helbred/hjælp-og-pleje/forebyggende-hjemmebesøg