Nyheder

Demens: To millioner skal skabe tryghed

Haderslev Kommune har modtaget 2.078.978 kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner”. Pengene skal bruges til at opkvalificere alle medarbejdere i Pleje og Træning, så de bliver endnu bedre til at støtte og hjælpe borgere med demens og deres pårørende.
Tidligere på året søgte Haderslev Kommune Sundhedsstyrelsens pulje til praksisnært kompetenceløft med det formål at styrke indsatsen på demensområdet. Et af målene i Haderslev Kommunes demensstrategi er, at alle medarbejdere skal have kvalifikationer, så de kan yde bedst mulig støtte til borgere med demens og deres pårørende.
”Demens er en sygdom, der rammer flere og flere, fordi vi bliver ældre, men også fordi vi er blevet bedre til at opdage demens. Derfor er det utroligt vigtigt, at alle vores medarbejdere er klædt på til at støtte den demente og familien, så de føler sig trygge i vores hænder”, siger Holger Mikkelsen, der er formand for Voksenudvalget i Haderslev Kommune.
De to millioner kroner, Haderslev Kommune får fra Sundhedsstyrelsen, skal bruges på at efteruddanne personalet i blandt andet Hjemmeplejen, så de bliver bedre til at se tegn på demens, ved hvilken støtte borgere med demens har brug for og bliver dygtige til at se, hvornår den demente skal skærmes fra omgivelserne.
Samtidig skal hele Pleje og Træning fremover arbejde mere tværfagligt for at give demente og deres familier den bedst mulige støtte, hver gang de modtager kommunal service.
”Vores medarbejdere gør hver dag en stor indsats for at hjælpe alle de borgere, de er i berøring med. Jeg ser frem til, at vi nu kan støtte det arbejde ved at give dem et kompetenceløft, de kan tage med ud og bruge i deres arbejde fra dag ét til gavn for de ca. 900 demente borgere i Haderslev Kommune samt deres familier”, siger Holger Mikkelsen.