Fig 1: Nogle af de ældre vindmøller syd for Kastrup. Møllerne blev opstillet i 1996 og er nu mere end 25 år gamle. Foto fra debatoplæg/Haderslev Kommune
Fig 1: Nogle af de ældre vindmøller syd for Kastrup. Møllerne blev opstillet i 1996 og er nu mere end 25 år gamle. Foto fra debatoplæg/Haderslev Kommune
Gram

Debatoplæg om vindmøller ved Gram sendt i høring

Haderslev Kommune har sendt et debatoplæg om planlægning for vindmøller ved Kastrup-Tiset og Nybøl i høring. Debatoplægget skal indhente idéer forud for processen med at lave et kommuneplantillæg.

Siden 1990’erne har der været opstillet 17 vindmøller som er indgået i den vedvarende energiproduktion i området mellem Kastrup, Tiset og Arnum. Vindmøllerne er ved at være udtjente, og Haderslev Kommune skal derfor udarbejde et kommuneplantillæg, der tilgodeser behovet for at opstille nye møller.

Haderslev Byråd har besluttet, at der i området maksimalt må stå 17 vindmøller. Møllerne må maksimalt være 130 meter høje og at der skal være mindst 10 gange møllens højde til nærmeste nabo.

Området til vindmøller er allerede udpeget i kommuneplanen fra 2017, men med kommuneplantillægget vil Haderslev Kommune reducere og præcisere det område, der er udlagt til vindmøller blandt andet ved at Nybøl udgår af planerne.

Inden arbejdet med kommuneplantillægget går i gang, indkalder Haderslev Kommune idéer og bemærkninger. Det gør de med et debatoplæg, der kan findes på blivhoerthaderslev.dk.

Man kan indsende bemærkninger til debatoplægget frem til den 12. juli 2021.

I den videre proces vil der fortsat være mulighed for at fremsende bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i forbindelse med høring af forslaget til selve kommuneplantillægget, som forventes at komme i høring i april/maj 2022.