Debat

Debat: Vildt kaos på skole

På Sønder Otting Skole i Haderslev flyder det mere end på nogen anden skole i Haderslev Kommune. Det skyldes naturligvis først og fremmest, at bygningerne er så elendigt vedligeholdt, at eleverne må undervises i pavilloner, men det skyldes også, at talentklassens fodboldbaner har været lukket, og at der også har været lukket for svømmeundervisning.
Det værste kommer her:
Midlertidige skemaer, der har været i brug fra sommerferiens afslutning, fungerer ikke, eleverne få fri i utide – endda i hele dage – og de får ikke tilstrækkelig undervisning i de enkelte fag.
Se, det kan “sure” forældre jo sagtens brokke sig over, men at det virkelig er slemt, bekræfter skoleleder Karsten Rudbeck Jessen i en mail til de forældre, der har børn i skolens ungeunivers.
I dag, 4. september, fortæller skolelederen, at det har været nødvendigt at aflyse undervisningen, hvorfor flere klasser er sendt hjem.
Han tilføjer formildende, at “det er ganske uhørt. Hvis man som forældre undrer sig over vores dispositioner, er det forståeligt”.
Skolelederen beklager og fortæller, at det ikke er lykkedes at skaffe vikarer nok! Karsten Rudbeck Jessen erkender, at det er uholdbart at aflyse undervisning og sende eleverne hjem og bedyrer, at skolen gør sit yderste for, at noget tilsvarende ikke sker igen.
Der er tale om en ren falliterklæring, når skolelederen fortæller, at det end ikke med eksperters og konsulenters bistand er lykkedes at lave en tilfredsstillende skemalægning.
… så nu arbejdes der videre med nogle ændringer, som skolelederen forventer falder på plads rimelig hurtigt.
Og ja, det er da at håbe, men hvis der blandt forældre til børn i Sønder Ottings ungeunivers, stadig er nogle, der er skeptiske, er det forståeligt.
Kaos forsvinder ikke “rimelig hurtigt”, når det står så slemt til som på Sønder Otting Skole.

Indsendt af Carl Skøtt / Havkatten Calle