Debat

Debat: Ulovlig videoovervågning

‘Havkatten’ Carl Skøtt, Brombærvej 52, Haderslev, skriver:

Job- og Ydelsescentret i Haderslev, der i årevis har været under kraftig kritik for i alt for mange sager at modarbejdere klemte borgere, som derved ikke har opnået de rettigheder, de efter loven har krav på, har igen bragt sig selv på glatis. Et mødelokale er ulovligt blevet videoovervåget.
Som så ofte før er det Mogens Rerup, nyvalgt byrådsmedlem for Enhedslisten, der har gjort indsigelse – og usædvanlig hurtigt har direktøren for området, Rune Larsson, ydmygt lagt sig ned – sådan som det nu også med jævne mellemrum sker for toppolitikere, der har kvajet sig.
Rune Larsson undskylder personligt over for Mogens Rerup og andre, der ulovligt er blevet videoovervåget.
Det ulovlige består ikke i selve overvågningen, skriver Rune Larsson til byrådets medlemmer. Den sker efter anbefaling fra politiet. Lokalet benyttes til såkaldte risikosamtaler – hvilket samtaler, som Mogens Rerup deltager i, ikke betegnes som.
Når mødet alligevel blev henlagt til netop det videoovervågede rum, kan det kun ses som en fortsættelse af længevarende chikane mod Mogens Rerup i hans egenskab af partsrepræsentant for klemte borgere, hvilket Rune Larsson med sin personlige undskyldning til Mogens Rerup får bortforklaret.
Ved et tilfælde bemærkede Mogens Rerup i forbindelse med et møde på jobcentret i går et lille skilt, der meddelte, at lokalet blev videovervåget. Det blev hverken han eller andre gjort opmærksom på – og det skal oplyses ved hvert mødes begyndelse.
Rune Larsson beklager, at det ikke er sket. Samtidigt erkender han, at videoovervågning på selve jobcentret, hvor der også er ansat vagter, sender et uheldigt signal. På baggrund af den nye sag vil praksis med videoovervågning i risikolokalet bliver taget op til ny overvejelse.
Havkatten Calle