Debat

Debat: Fra losseplads til recyclecenter

Carl “Havkatten” Skøtt, Brombærvej, Haderslev, skriver dette indlæg:

Losseplads var noget vi havde i gamle dage. Det var der, vi og kommunen lossede affald af. Nu har vi genbrugspladser. Det er der, hvor vi og kommunen losser affald af, hvoraf noget sorteres og går til genbrug.
Det nye er, at vi nu skal have et recyclecenter. Det er der, hvor vi og kommunen losser affald af, og hvor alt efter kommunale planer skal genanvendes. Uanset, hvad vi kalder pladsen, er det for os borgere en losseplads.
Til gengæld er det ikke ligegyldigt for os, om vi har en gammeldags, miljøfjendtlig losseplads, en mere miljøvenlig genbrugsplads eller et moderne recyclecenter. Det sidste betyder fx en rimelig stor afgiftsforøgelse.
Blandt de kommuner, forvaltningen sammenligner Haderslev med, vil kun Aabenraa ligge væsentlig over og Odense en anelse over.
Men i hele genbrugspladssagen (jeg nævner her genbrugsplads, fordi det er det mest neutrale ord) er intet sikkert. Forvaltningen har fremlagt det åbenbart mest optimale forslag og nævnt, at de samlede udgifter beløber sig til 101 mio. kr.
På byrådets dagsorden (der er byrådsmøde på tirsdag) anbefaler økonomiudvalget, at lige præcis det forslag gennemføres – men til en pris på 60 mio. kr.
Ingen kan ud af tilgængelige papirer se, hvad der er årsag til, at der kan være 41 mio. kr. til forskel mellem det bedste forslag og det bedste forslag!!!
Udvalget for Plan og Miljø har også beskæftiget sig med nærmiljøet, hensynet til naturen, der må bukke under for den påtænkte civiliserede plads, hvilket vil sige søer og specielt deres dyreliv. Det er ikke noget, byrådet kommer til at beskæftige sig med på tirsdag, selv om det er vigtigt for både natur og økonomi.
For mig virker sagen som skrivebordsarbejde udført af folk, der har fine visioner, men er uden kendskab til de reelle forhold. Og hvordan pokker kan 40 mio. kr. uden videre barberes af det projekt, der i første omgang blev betegnet som optimalt – og som efter barberingen også betegnes som optimalt?
Det er en ren lossepladssag!
Havkatten Calle