Nyheder

“De unge skal også på banen!”

Haderslev Kommune er i gang med at få lavet en dynamisk Ungestrategi, der ikke kun involverer de unge og deres forældre men også samtlige politiske udvalg.
”Det er dejligt at se, at hele byrådet har fået arbejdstøjet på i forhold til at få skabt en dynamisk ungestrategi”, siger formand for Socialudvalget, Bo Morthorst Rasmussen.
Socialudvalget, der i denne byrådsperiode er et helt nyt udvalg, har besluttet, at der i foråret 2018 skal laves en ungestrategi, der involverer samtlige udvalg. Derfor fik byrådet på et temamøde i går mulighed for at fremlægge nogle af de indsatser og ansvarsområder, de hver især står for, når det drejer sig om de unge.
”At få skabt nogle gode rammer for vores unge er en fælles opgave, og i Socialudvalget er vi glade for, at vi har fået både mange løsningsforslag og bud på indsatser. Ungestrategien skal sikre, at vi får fokus på det gode ungdomsliv og gode levevilkår for vores unge. Det handler blandt andet om, at de unge får et aktivt fritidsliv og at flere får en uddannelse”, siger Bo Morthorst Rasmussen.

[media-credit name=”Bo Morthotst Rasmussen” align=”alignnone” width=”150″][/media-credit]

Det er ikke kun politikerne, der skal på banen. Også de unge og deres forældre skal med i processen.
”Strategien er for de unge, og derfor skal vi selvfølgelig også have de unges bud og input med. Derudover er det også en del af den demokratiske dannelse, at vi aktivt inddrager de unge. Vi tror på, at ved at høre og se de unge, så kan de også meget bedre se sig selv i strategien”, siger næstformand i Socialudvalget, Lene Bitsch Bierbaum.
At strategien er dymnamisk er netop for at sikre, at der løbende kan ske justeringer, hvis der er behov for det.
Ungestrategien tager sit udgangspunkt i Haderslev kommunes Børne-og Ungepolitik.
Slutproduktet er en dynamisk ungestrategi, hvor der for hvert udvalgsområde tages afsæt i en ens skabelon der bliver konkret på intentioner, mål og handlinger for alle udvalg.