covid-19
covid-19
Vojens

Coronasmitte lukker Bregnbjergskolen

På grund af høj smitte med Covid-19 på Bregnbjergskolen i Vojens har Styrelsen for Patientsikkerhed i dag udstedt et påbud om at lukke skolen.

Skolen lukker for almindelig undervisning fra den 8. december til og med tirsdag den 14. december 2021.

Forældre er blevet orienteret af skolen direkte på AULA.

Skolen iværksætter nødundervisning og etablerer nødpasning efter følgende retningslinjer:
• Børn indskrevet i dagtilbud mv. og elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
• Børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder hvor børn og elevers behov er begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position

Forældre skal aftale nødpasning med ledelsen på skolen.

Vi opfordrer til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger – herunder at lade børn teste to gange om ugen, hvis de ikke er vaccineret eller har været smittet med Covid-19 inden for de seneste seks måneder.