Nyheder

Byrødder på skolebænken

I et samarbejde imellem de sønderjyske kommuner er alle nyvalgte byrådsmedlemmer blevet introduceret til deres nye hverv, som de – foreløbig – skal varetage de næste fire år.

Indlægsholdere ved arrangementet var borgmestrene Kenneth Muhs og Marcel Meijer samt Brit Buchhave fra KL. Nu skulle alle mand så være klar til opgaven.