Politik

Bøvlede regler omkring ældrepleje skal væk

Voksenudvalget vil se på om, der er besværlige regler, der spænder ben for den gode ældrepleje i Haderslev Kommune.
Velfærden og værdigheden skal i fokus. Til gengæld må der godt være færre regler og mindre bureaukrati. Det er tanken bag et nyt initiativ som Voksenudvalget i Haderslev Kommune har sat i søen.
“I Voksenudvalget har vi gennem længere tid arbejdet med, hvordan vi kan levere den bedst mulige ældrepleje til borgerne. Derfor inviterer vi nu borgere, pårørende og ikke mindst medarbejdere til at komme på banen og hjælpe os med at lave en endnu bedre ældrepleje i kommunen”, siger Holger Mikkelsen, formanden for Voksenudvalget.
På kommunens hjemmeside under haderslev.dk/meldenregel kan man ved hjælp af et par få spørgsmål beskrive, hvilke regler der besværliggører den gode ældrepleje eller hvis man har forslag til, hvordan plejen gøres bedre.
“Det kan være, man oplever, at personalet bruger tid på ting, der ikke giver mening eller man har konkrete oplevelser med hjemmeplejen, sygeplejen eller plejecentrets service eller tilbud, som man gerne vil dele med os”, siger Holger Mikkelsen.
I forhold til at lave en bedre ældrepleje er medarbejderne vigtige medspillere, og derfor har de også fra start været inddraget i processen, ligesom de også kan komme med input til, hvad der kan gøres anderledes.
Når forslagene fra borgere, pårørende og medarbejdere er kommet ind, bliver der kigget på dem og taget stilling til, om der kan ændres noget.
“Vi håber, at borgerne vil udnytte muligheden for at melde ind med deres oplevelser, så vi kan levere en endnu bedre service”, siger Holger Mikkelsen.