Nyheder

Beredskabet klar til mere regn

Myndighederne venter ikke, at fortsat regn og ophobet overfladevand vil skabe akutte udfordringer. Omvendt har både politi og de øvrige myndigheder i beredskabet særligt fokus på situationen de kommende dage.
DMI varsler fortsat regn i Syd- og Sønderjylland, og i tilgift er der lokalt også udfordringer med overfladevand, der hober sig op på landjorden.

Syd- og Sønderjyllands Politi, de kommunale redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsen, Landsdelsregion Vest og Region Syddanmark har på den baggrund torsdag holdt møde i Den Lokale Beredskabsstab (LBS) for at vurdere situationen.

Der er på nuværende tidspunkt ingen nye akutte udfordringer med hensyn til brud på diger med efterfølgende oversvømmelser i beboede områder m.m., lige som vejrsituationen – med de prognoser der er i øjeblikket – heller ikke ventes at give myndighederne særlige udfordringer.

Omvendt har både politi og de øvrige myndigheder i beredskabet særligt fokus på vejr- og vandsituationen de kommende dage og er som vanligt klar til at håndtere eventuelle hændelser.

Den Lokale Beredskabsstab
I hver af landets 12 politikredse er der under ledelse af politidirektøren etableret en lokal beredskabsstab, der skal koordinere større beredskabshændelser. I de lokale beredskabsstabe indgår der ud over politiet faste repræsentanter fra Totalforsvarsregionen, Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscentre, de kommunale redningsberedskaber og regionerne. Derudover kan selskaber og andre myndigheder tilknyttes LBS’en ad hoc. Det kan for eksempel være Kystdirektoratet, togselskaber, busselskaber m.fl.