Nyheder

Afgifter skal op på tobak

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Haderslev Kommune beder sundhedsministeren og skatteministeren om at sætte afgifter på tobak og cigaretter op for at undgå, at flere unge begynder at ryge.
Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser, at det går den forkerte vej blandt rygere i den yngre del af befolkningen. Andelen af 16-45-årige der ryger, er fra 2013 til 2017 steget fra 15 til 16,2 %, hvilket er bekymrende, mener Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Haderslev Kommune.
“Vi har i mange år set et fald i antallet af rygere, men nu ser vi en tendens, hvor det går den forkerte vej blandt den yngre del af befolkningen, og det er meget bekymrende”, siger Børge Koch, der er formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Haderslev Kommune.
“I kommunerne gør vi rigtig meget for at nedbringe antallet af rygere ved hjælp af forskellige tilbud om rygestop, men vi er simpelthen også nødt til at undgå, at de helt unge starter med at ryge, og det mener vi, vi kan opnå, ved at hæve afgifterne på tobak og cigaretter”, siger Børge Koch.
Udvalget har derfor sendt et brev til sundhedsminister, Ellen Thrane Nørby, og skatteminister, Karsten Lautitzen, hvor de opfordrer til, at afgifterne på tobak og cigaretter sættes op, så de i endnu højere grad afspejler tobakkens sundhedsskadelige effekt.
“Den forebyggende indsats på sundhedsområdet løftes i fællesskab af kommunerne, regionerne og staten. Med den kedelige tendens for antallet af rygere, vi ser nu, er der brug for, at alle bruger de værktøjer, de har. Som lovgivende magt er det Folketinget, der kan sørge for, at cigaretterne bliver mindre tilgængelige for den yngste del af befolkningen, hvis de bliver dyrere”, siger Børge Koch.
Et af kritikpunkterne, når der er tale om at sætte afgifter op, er, at det giver mere grænsehandel. Den bekymring deler Børge Koch imidlertid ikke.
“Som politikere i en sønderjysk kommune kan vi ikke genkende billedet af, at børn og unge skulle valfarte til grænsebutikkerne for at købe cigaretter. Vi er betydeligt mere optagede af, at vi kan forhindre unge mennesker i at starte med at ryge, hvis vi begrænser adgangen til tobak, og den positive effekt, det vil have for folkesundheden”, siger Børge Koch.