112 nyheder

Afbrændingsforbud ophævet

De seneste dages regnvejr har givet så store mængder vand, at Brand og Redning Sønderjylland har besluttet, at ophæve det totale afbrændingsforbud i Haderslev Kommune som blev indført 4 juli.
Forbuddet blevophævet mandag den 13. august klokken 17.00.

Med ophævelsen af afbrændingsforbuddet betyder det, at det igen er de almindelige regler om afbrænding, som gælder.

Generelt skal der altid udvises forsigtighed i forbindelse med afbrænding, således at faren for brand forebygges eller formindskes. Det kan man fx gøre ved altid at have vand i nærheden, så man hurtigt kan slukke en eventuel brand.

Husk at afbrænding altid bør foregå kontrolleret og under passende opsyn, så ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.