Haderslev

Årets æreshertug skal vælges

Hertug Hans Festival i Haderslev nærmer sig. Dermed er det også ved at være tid til at finde ud af, hvem der skal have kæde om halsen og udnævnes til årets æreshertug. Forslag skal sendes til Haderslev Kommune inden 8. maj 2019.

Komiteen for udvælgelsen af æreshertug har besluttet, at en æreshertug er en person eller en gruppe, der:

– har gjort en positiv forskel i forhold til Haderslev Kommunes omdømme
– har bidraget til en positiv udvikling og vækst
– har gjort en social eller kulturel indsats
– arbejder uselvisk
– gør et arbejde udover det forventelige.

I første omgang drejer det sig om at finde frem til de personer eller grupper, som har været med til at gøre Haderslev Kommune sjovere, bedre og mere attraktiv at bo i.
Alle borgere kan inden den 8. maj 2019 komme med et bud på, hvem der skal være æreshertug. Forslaget skal være skriftligt begrundet og sendes til: Haderslev Kommune, Kultur og Fritid, Gåskærgade 26-28, 6100 Haderslev eller på mail: kulturogfritid@haderslev.dk
Kåringen af årets æreshertug sker lørdag den 1. juni kl. 11.30 på Torvet i Haderslev.

Æreshertugen og ledsager inviteres med til historisk taffel lørdag aften.
Det er en komité, der udvælger, hvem der skal være æreshertug. Komiteen består af borgmesteren, en repræsentant fra de tidligere æreshertuger, lokalredaktører fra den lokale, skrivende presse og arrangøren af Hertug Hans Festivalen – Foreningen Hertug Hans Festivalen.

Fakta
Om æreshertugen:
Haderslev Kommune har siden midten af 1970´erne hvert år udnævnt en æreshertug.
Begrebet er opstået i.f.m. afholdelse af Haderslevs byfest ”Hertug Hans Festen”, hvor man hvert år har æret en borger, der har gjort sig positivt bemærket, har gjort noget for kommunen, og som har skabt øget interesse for kommunen og dens aktiviteter – en borger, som har medvirket til at gøre Haderslev bedre, sjovere og mere attraktiv at bo i.

Honorering:
Æreshertugen honoreres med blomster, kæde og en reception. Derudover inviteres den nye æreshertug og ledsager til at deltage i det historiske taffel lørdag aften.
Æreshertugens navn indgraveres i en messingplade, der placeres i belægningen ved Stormklokken. Traditionen tro finder dette sted i slutningen af april, året efter udnævnelsen.

Æreshertugens forpligtelser:
Æreshertugen indtræder i rækken af æreshertuger, der bl.a. tæller navne som: Poul Schlütter, Ole Olsen, Louis Ehlers, Teatret Møllen, Niels Henrik Arendt, Svend og Sanne Brodersen, og sidste års æreshertug Alex Bødiker.
Æreshertugen må påregne deltagelse ved flere arrangementer i løbet af det kommende år.

Praktisk:
Æreshertugen udråbes fra Torvet i Haderslev under lørdagens optog.
Optoget standser ved Torvet i Haderslev kl. 11.30, hvor borgmesteren begrunder udnævnelsen og hænger kæde på, overrækker blomster, skåler – og åbner festen. Den nye æreshertug får ordet.
Derefter kører den nye æreshertug, sammen med familie og borgmester en æresrunde i Haderslev By, og slutter med en åben reception i Taffelteltet på det historiske marked i Damparken, hvor Haderslev Kommune er vært. Hertil inviteres også de tidl. æreshertuger, pressen, sponsorer m.fl.
Æreshertugen indbydes endvidere til deltagelse ved højbord med Hertug Hans og øvrige gæster lørdag aften samt evt. øvrige arrangementer under festivalen.