112 nyheder

Frivillige akutbehandlere indstillet til pris

Hvem vinder Region Syddanmarks frivillighedspris i år? Det får de syddanske borgere først svar på den 25. april, når prisen uddeles. Men allerede nu offentliggør regionen de fem nominerede indsatser, som er med i opløbet om en hovedpris og to øvrige priser. Blandt de nominerede er nødhjælpere og akutbehandlere fra Sommersted Frivillige Brandværn.
Det er tredje gang, at regionen uddeler Frivillighedsprisen. Prisen uddeles for at hylde de mange frivillige, der hver dag yder en kæmpe indsats på regionens sygehuse og sociale institutioner, på det præhospitale område som frivillige akuthjælpere, på hospices og mange andre steder i sundhedsvæsenet.

Dommerkomitéen har valgt fem nominerede
En dommerkomité med regionsrådsformand Stephanie Lose (V) for bordenden har gennemlæst og vurderet de mange indsatser, som er indstillet af syddanskerne. Det har resulteret i, at fem indsatser er udvalgt til at dyste om de tre priser, der uddeles i år.

De fem nominerede er:

Nødbehandlere og akuthjælpere ved Sommersted Frivillige Brandværn, som rykker ud, når der er brug for akuthjælp i Sommersted og omegn.

Udrykningsgruppen under NeuroIntensivt Afsnit (NIA) på OUH – specialuddannede sygeplejesker, der i deres fritid danner et beredskab, som rykker ud til regionens intensivafdelinger både om aftenen, natten og på helligdage for at hjælpe donorer og pårørende igennem et donationsforløb.
Patient- og pårørenderepræsentanter i OUH’s forskningsråd, ph.d.-stipendieudvalg og prægraduatudvalg, som er med til at bestemme, hvad der skal forskes i på OUH.
Lægesekretær Kirsten Pedersen på sygehuset i Kolding, som har taget initiativ til at hækle trøstemus til børn på skadestuen i Kolding.
’EN AF OS’-ambassadører i Psykiatrien, som deler deres personlige erfaringer med psykisk sygdom med det formål at bryde tabuer og fordomme på området.

Ikke nemt at vælge fem indsatser
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er imponeret over, at der igen i år har været så mange spændende indsatser at vælge imellem.
– Jeg synes, vi har fundet nogle rigtig gode kandidater, selv om det ikke har været nemt at vælge blandt de mange meget forskellige indsatser. Jeg bliver glad og rørt, når jeg tænker på de mange syddanskere, som stiller fritiden til rådighed for at hjælpe medborgere, der ofte er i en svær situation. Det kan vi ikke takke nok for. Og jeg håber inderligt, at endnu flere syddanske borgere får lyst til at give en hjælpende hånd med som et supplement til den gode og kompetente indsats, som vores medarbejdere yder hver eneste dag.
Med priserne følger penge til udvikling af frivillig indsats
Med hovedprisen følger 50.000 kroner, mens der følger 10.000 kroner med hver af de to øvrige priser.
Pengene går til den afdeling eller institution, som vinderen er tilknyttet, og skal bruges til at videreudvikle samarbejdet med de frivillige eller skabe endnu bedre rammer for den frivillige indsats på stedet.
Sidste gang, prisen blev uddelt, var i foråret 2017, hvor der blev uddelt to priser.
Frivillighedsprisen gik til headspace, et rådgivningscenter baseret på frivillige, som hjælper børn og unge, der har det svært. Prisen for Den Gode Idé gik til Røde Kors i Esbjerg, der strikker varme, skridsikre sokker til patienter med dårligt blodomløb i benene på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered”]Fakta
Mere information om de fem nominerede indsatser:
Udrykningsgruppen under NeuroIntensivt Afsnit (NIA) på OUH
10-12 specialuddannede sygeplejesker, som alle arbejder på NeuroIntensiv Afdeling på OUH, danner i deres fritid et beredskab, som er parat til at rykke ud til regionens intensivafdelinger både aften, nat og på helligdage. Sygeplejerskerne er specialiserede i at tage den svære samtale med de pårørende til en donor, der er erklæret hjernedød, og hvor organdonation er en mulighed. Gruppen er organiseret i et samarbejde mellem Region Syddanmark og Dansk Center for Organdonation og rykkede ud 30 gange i 2017.
Patient- og pårørenderepræsentanter i OUH’s forskningsråd, Ph.d-stipendieudvalg og prægraduatudvalg
Repræsentanterne har været med i forskningsrådet og udvalgene siden efteråret 2016. Patienterne og de pårørende giver deres besyv med, når der skal bevilliges midler fra OUHs forskningspulje til nye forskningsprojekter. De er opmærksomme på, at det er patientnær forskning, der bevilliges midler til, og at der er tænkt involvering af patienter ind i forskningen.
Nødbehandlere og akuthjælpere ved Sommersted Frivillige Brandværn
15 frivillige nødbehandlere og akuthjælpere rykker ud ved alle former for 112-udkald i Sommersted og omegn nat og dag. De er ofte de første på stedet og yder akuthjælp, indtil ambulancen er fremme. Behandlerne har en akutbil med udstyr finansieret af lokale midler, ligesom driften af ordningen også har været finansieret lokalt indtil 2018, hvor de er begyndt at få økonomisk støtte fra regionen. Ordningen har eksisteret i 14 år og er dermed den ældste akuthjælper-ordning i Region Syddanmark. I 2017 rykkede nødbehandlerne ud 132 gange.
Lægesekretær Kirsten Pedersen på sygehuset i Kolding
For 2½ år siden hæklede lægesekretær Kirsten Pedersen den første trøstemus til børn på skadestuen i Kolding. Siden da er det blevet til flere end tusind hæklede mus. Idéen har spredt sig til regionens andre sygehuse og sågar til resten af landet. Børnene får trøstemusene, når de ankommer på skadestuen, og musene skaber tryghed og bygger bro mellem børnene og de ansatte, så det er nemmere at komme igennem en undersøgelse.
’EN AF OS’-ambassadører i Psykiatrien
I Region Syddanmark er cirka 85 nuværende eller tidligere psykiatribrugere og pårørende frivillige ’EN AF OS’-ambassadører. Ambassadørerne tager blandt andet ud på arbejdspladser, skoler og uddannelsessteder for at fortælle om deres personlige erfaringer med psykisk sygdom og om, hvordan de er kommet sig. Deres indsats er med til at bryde tabuer og fordomme og skabe debat om psykisk sygdom. Ambassadørerne har været ude 270 gange i 2017. Indsatsen er en del af en landsdækkende indsats, og de syddanske ambassadører er tilknyttet PsykInfo i Middelfart.
Dommerkomitéen består af:
Stephanie Lose (V), regionsrådet
Bente Gertz (S), regionsrådet
Karen Margrete Nielsen (Depressionsforeningen), medlem af Psykiatrisk Dialogforum
Rita Bruun (Nyreforeningen), medlem af Sundhedsbrugerrådet
Børge Larsen, medlem af Kontaktforum for Handicap
Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør på Sygehus Lillebælt
Martin Mulvad Ernst, redaktør TV2 Fyn
Læs mere om regionens frivillighedspris på rsyd.dk/Frivillighedsprisen.[/otw_shortcode_info_box]