Haderslev

Tilbage til pavillonerne

Et enigt økonomiudvalg i Haderslev kommune vedtog i går, mandag, at sende lærere og elever på Sdr. Otting Skole tilbage til de pavilloner, som allerede har dannet ramme om undervisningen i størstedelen af dette skoleår.

Beslutningen kommer efter at en stor gruppe forældre har valgt at holde deres børn hjemme fra skolen, da de bliver syge af at opholde sig på skolen. Også selv om man netop har anvendt et tocifret millionbeløb på at fjerne den skimmelsvamp, som skulle være årsag til problemerne.

Uanset renoveringen – og en rapport fra Rambøll, som slår fast at der nu kun er indeklimaproblemer inden for de tilladte rammer – så fortsætter sygdomsproblemerne på skolen, hvor et rekordstort antal lærere og elever kæmper med vejrtrækningsproblemer, træthed, smerter og en lang række andre problemer.

Nu skal der indhentes en lægefaglig vurdering af situationen, men det kan tage flere måneder. Derfor sendes lærere og elever tilbage i pavillonerne så undervisningen kan gennemføres. Blandt andet har skolen en helt årgang 9. klasser, som skal til afgangseksamen og som – mildt sagt – har haft et turbulent skoleår. Heldigt er det heller ikke, at netop Sdr. Otting Skole – tidligere Hjortebroskolen – huser Haderslev Kommunes Team Danmark klasser.

Økonomiudvalget valgte desuden at afsætte midler til en styrkelse af ledelsen på Sdr. Otting Skole. Også dette imødekommer en del af den kritik, som vrede forældre har rettet imod skolen.