Nyheder

Haderslev vinder 19 pladser

Det meste af det tabte fra sidste år har Haderslev nu genvundet i DI’s Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse. Af sidste års nedtur med tyve pladser er de 19 af dem genvundet, så kommunen nu lander på en 34. plads. Virksomhederne ser især positivt på de fysiske rammer i kommunen.

Det cykler bare derudaf i cyberspace i Haderslev takket være kommunens indsats for at sikre bredbånd og mobildækning. Det kan kommunen gøre ved at sikre en nem og billig opsætning af mobilmaster og at have mål for mobil- og bredbåndsdækning. Og i den kategori under fysiske rammer ligger kommunen på en fjerdeplads i undersøgelsen DI’s Lokalt Erhvervsklima 2019.
I samme kategori er også kommunens evne til at sikre tilgængelige erhvervsgrunde, og at den lokale planlægning tager hensyn til erhvervslivets muligheder for at etablere sig. Og samlet set på kategorien “Fysiske rammer” ligger kommunen på en syvende plads.

“Dejligt at Haderslev nu har genvundet det meste af det tabte fra sidste år. Og rigtig dejligt at kommunen ligger så godt placeret på de fysiske rammer. Det er vigtigt for de allerede etablerede virksomheder i kommunen samt evt. nye tilflyttende virksomheder, at de kan regne med muligheder for enten at udvide eller flytte til større arealer, hvis de med en vækst har brug for mere plads,” siger formand for DI Sønderjylland Hans Olling.
Også når det gælder kommunal sagsbehandling, har kommunen rykket sig i en positiv retning med 29 pladser fra en 43. plads sidste år til en 14. plads i år. Det betyder, at sager om miljøforhold og byggesager ikke ligger så længe på sagsbehandlerens bord, før de er afklaret.

“Hurtig og effektiv behandling af sager på vegne af virksomhederne har stor betydning, så de ikke skal vente for længe på afgørelser her. Unødig ventetid betyder tabt produktion for den enkelte virksomhed,” siger formanden for DI Sønderjylland.
Den kategori, hvor Haderslev ligger lavest, er i “Kommunens image”, hvor kommunen ligger nede på en 69. plads.
Kategorien beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere og nye virksomheder til kommunen samt på fire statistiske indikatorer, der viser, i hvor høj grad det lykkes at tiltrække nye borgere og virksomheder.

“Lige præcis på image har de tre af vores fire sønderjyske kommuner en stor udfordring. Og det er et utroligt vigtigt område at gøre noget ved. For er der noget, kommunerne skal leve af, så er det, at der hele tiden kommer nye virksomheder og også gerne borgere til området. Og at de bliver der. Ellers underminerer det kommunens fortsatte udvikling,” siger Hans Olling.


FAKTA OM LOKALT ERHVERVSKLIMA 2019

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.
7.332 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse.
Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.
Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.
93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.