Debat

Debat: Torbjørn glæder sig til debatten

For en uge siden blev jeg af Dansk Folkepartis medlemmer i Haderslev vist den store tillid, at de valgte mig til at repræsentere sig, som kandidat til Folketinget ved det kommende valg. Det er jeg naturligvis både glad og stolt over, men jeg går også ydmygt til opgaven, da det er et stort ansvar man har givet mig.
Jeg kender både byen og kommunen ”så nogenlunde” da jeg gennem de seneste fire år har haft mit arbejdsliv på kasernen. Jeg følger naturligvis med i hvad der rør sig, men jeg er også klar over at det er nu jeg skal i arbejdstøjet, og ud og grave lidt dybere, og have fingrene i alt hvad der sker i området. Jeg skal lære borgerne at kende, og ikke mindst kommunen. På kryds og på tværs.
Jeg er klar over der er mange gode tilbud omkring i kommunen, og jeg kender jo nogle af dem – ringridning, traditionsrige byfester, Høtte, lysfest, Kløften Festival og elitesport, for blot at nævne nogle få. Og jeg glæder mig til at opleve det hele (igen) i fremtiden, men også til at lære nyt at kende. Sammenholdet er stærkt, og tilhørsfølelsen er man ikke i tvivl om.
Kommunen rummer smuk natur og rekreative områder, og jeg mener dyrehaven er et stort aktiv for hele landsdelen. Foruden de mange muligheder for motion, frisk luft og gode oplevelser, så kommer der fra dyrehaven en formidling der er med til at gøre os alle sammen lidt klogere, og som er med til at spire en interesse for naturen, hos områdets børn, der som en naturlig del af deres institutionsliv kommer ved naturstuen og i dyrehaven.
Haderslev Kommune er en aktiv medspiller i trekantsamarbejdet, og jeg tror der er potientale til at styrke hele regionen yderligere med det gode samarbejde. Modsat erhvervsministeren mener jeg godt der kan flyttes flere statslige arbejdspladser, og det vil give mening at kigge på vores område næste gang. Forsvaret ”opruster” i kommunen, og med genoprettelsen af Slesvigske Fodregiment kommer der personeltilgang på kasernen. Det vil være til stor gavn for både Forsvaret og for området, hvis der var endnu flere attraktive arbejdspladser til eventuelt medfølgende ægtefæller.
Forsvaret er i det hele taget en vigtig del af Haderslevs DNA, og med både kaserne og flyvestation er uniformer en naturlig del af bybilledet. Forsvarsviljen er stærk, og kasernens bevarelse ligger mange sønderjyder på sinde. Kasernen SKAL bevares – som den sidste sønderjyske bastion.
Uniformerne i gaden er heldigvis ikke kun til kamp. Haderslev har også SMUK – Slesvigske Musikkorps – som holder liv i traditioner i forsvaret og fungerer som ”korpsåndsbooster” på soldaterne, både ude og hjemme. Men SMUK deler også ud, og de mange koncerter sørger for, at landsdelen har endnu et kulturelt ben, og det er endda af meget høj kvalitet. SMUK har min største sympati, og jeg håber for Sønderjylland at man i de kommende Forsvarsforlig fortsat vil prioritere ”bløde værdier”
Men Fosvarets tilstedeværelse er ikke kun musik i gaderne og skattekroner i kassen. De nyindkøbte kampfly, der er planlagt til at skulle have hjemme i Skrydstrup, har medført en voldsom debat. Det har vist sig ikke kun at være godt, for tilstedeværelsen af de nye fly får en voldsom indvirken på mange borgeres liv, og særligt bliver de der bor i nærheden af startbanen meget generet af støjen. Det har grebet om sig, og sagen bliver sværere og sværere at gennemskue, hver gang der kommer et sagsakt eller et notat fra ministeriet. Jeg glæder mig til at deltage i borgermødet i Skrydstrup den 27. september, hvor jeg forhåbentligt får mulighed for at tale med nogle af de berørte borgere. Jeg er glad for at denne debat bliver taget, og jeg ser frem til, at der forhåbentligt bliver fundet en løsning der er god for både naboer og for Forsvaret.
Der er mange ting at sætte sig ind i som Folketingskandidat for en kreds man kender, men ikke bor i. Jeg glæder mig meget til alt det der venter mig. Til alle de gode samtaler, debatterne og ikke mindst til arbejdet for Sydjylland i almindelighed, Haderslev Kommune i særdeleshed!

Torbjørn Fristed
Kandidat til Folketinget for Dansk Folkeparti, Sydjyske storkreds
Lokalformand for Dansk Folkeparti i Varde
Østerlundvej 7, Heager
6800 Varde